Pasirinkite (įveskite) pagrindinį ir pasikartojantį įrašus. Šių įrašų reikšmės bus sulietos į pagrindinį įrašą.
   
Neturite teisių atlikti pasirinktą veiksmą.